Våra kunder

Våra kunder

  • Företagsgäster – viktiga affärskontakter och kunder som besöker företaget
  • Ledningsgruppen och nyckelpersoner
  • Övriga anställda som reser i företagets tjänst
  • Privatpersoner
Lindengruppen
Högan&a AB
JBT Foodtech
Kemira
Boston Scientific
Perstorp
Astra Zeneca